Hembygdsföreningen

Styrelsen


Madeleine Nilsson, ordförande
Henry Olofsson, vice ordförande
Margaretha Pedersen, sekreterare
Magnus Wettersten, kassör
Eva Johbarn
Christian Runevad
Carina Tjärnemo
Maria Thuresson


Medlemsavgift för år 2018

200 kr för hel familj
100 kr för enskild
Swish 123 220 10 10
Bankgiro 230-1158

Se Programblad 2018

Välkommen att bli medlem!

Programblad