Hembygdsföreningen

Styrelsen


Madeleine Nilsson, ordförande, 0340-67 21 89, 070-612 28 31
Henry Olofsson, vice ordförande 0340-67 20 38
Margaretha Pedersen, sekreterare, 0340-67 20 95
Magnus Wettersten, kassör, 0340-67 20 69
Ingemar Andersson, 0340-67 21 84
Eva Johbarn, 070-575 35 26
Jens Andersen, 0340-67 22 44
Birgitta Andersson, 0340-67 20 32
Pär Connelid, suppleant, 0340-67 22 13
Christian Runevad, suppleant, 0340-67 21 59

Se programblad för 2017-2018 här

Medlemsavgift för år 2017

200 kr för hel familj
100 kr för enskild
Bankgiro 230-1158

Välkommen att bli medlem!

Programblad