Hyresregler

Till dig som hyr Huneborg! Viktigt att veta:
• 25 år – åldersgräns för att hyra Huneborg.
• Lokalen är godkänd för 75-80 personer (inklusive orkester och kökspersonal).
• Vattenlås (strömbrytare) finns vid ytterdörren i köket och brytare finns i köket
på väggen mot lilla salen.
• Instruktioner för kaffebryggare finns på väggen vid apparaten.
• Instruktioner för diskmaskin, ugn och stekhäll finns i pärmen.
• Bord, stolar och frysskåp finns i källaren under scenen.
• Varningstrianglar skall sättas ut vid vägen i samband med fest (finns i städskrubben).
• Flagga finns i städskrubben.
För allas trevnad skall ordentlig städning göras
• Porslin och övrig köksutrustning sätts tillbaka.
• Torka av bänkar i kök, rengör stekhäll och ugn om dessa är använda.
• Kökshanddukar skall tvättas och lämnas tillbaka, använd gärna egna istället.
• Torka ur kylskåpet.
• Skölj ur diskmaskinen efter sista diskningen och stäng av kran och brytare.
• Dammsug alla golv.
• Våttorka alla golv utom i stora salen.
• Toaletterna städas och papperskorgarna skall tömmas.
• Stäng av vattenlås och brytare.
• Plocka upp skräp, burkar och fimpar utanför huset och på parkeringen.
• Huneborg har ingen sophämtning. Den som hyr tar själv ansvar för att sopor,
burkar med mera blir bortforslat. Sopsäckar finns i städskrubben.
• Var noga med att låsa alla dörrar och stäng alla fönster när ni lämnar lokalen.
• Lämna ej eventuella presenter eller spritflaskor framme synligt, risk för inbrott!
Tillfälligt hyreskontrakt Den som hyr skriver på ett tillfälligt hyreskontrakt och ska då ha tagit del av ovanståen- de information och förbinder sig att följa anvisningarna och att närvara vid hyrestillfället samt att betala hyresbeloppet. OBS! Ingen kontant betalning. Hyran ska sättas in på Hunnestads Hembygdsförening, bankgirokonto: 230-1158. Nyckel lämnas tillbaka ca kl 12 dagen efter lokalen är hyrd, om inget annat är överens- kommet. Städningen granskas. Glas eller porslin som går sönder ersätts av hyrestaga- ren med 50 kr/föremål.

Det händer i bygden