Styrelsen hembygdsföreningen

Ordförande:
Eva Johbarn 070-5753526, eva.johbarn@gmail.com
Vice ordförande:
Henry Olofsson 070-0539773, karltorp@hotmail.com
Sekreterare: 
Meta Pedersen 073-8423954, meta.pedersen@hotmail.com
Kassör: 
Yvonne Johbarn Holmgren 0703354887, yvonnejholmgren@gmail.com
Ledamöter:
Elisabeth Paulsson 070-8651366
Carina Tjärnemo 072-5200780
Maria Thuresson 070-2216692
Madelaine Nilsson 070-6122831
Bernt Bengtsson 070-3767172, hamrabernt@gmail.com

Medlemsavgift för år 2024

200 kr för hel familj 
100 kr för enskild 
Swish 123 220 10 10 
Bankgiro 230-1158 

Välkommen att bli medlem! 

Det händer i bygden