Styrelsen hembygdsföreningen

Madeleine Nilsson, ordförande 
Henry Olofsson, vice ordförande 
Margaretha Pedersen, sekreterare 
Magnus Wettersten, kassör 
Eva Johbarn 
Christian Runevad 
Carina Tjärnemo 
Maria Thuresson 

Medlemsavgift för år 2019

200 kr för hel familj 
100 kr för enskild 
Swish 123 220 10 10 
Bankgiro 230-1158 

Välkommen att bli medlem! 

Det händer i bygden